ИНСТРУКЦИИ ПРИ ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ

                      Уважаеми обучаеми,

Вие се намирате на финалната права в обучението си във Виртуалния Инкубатор, а именно – ИЗПИТЪТ.
Финалният Изпит се състой от 8 теста – по един за всеки избран от Вас модул.
Всеки един тест включва 20 въпроса. Всеки въпрос има от 2 до 6 посочени възможности за отговор.
Според указанието дадено преди всеки въпрос, Вие трябва да изберете един или повече от един верен отговор.
На екрана пред Вас ще се появява само един въпрос със съответен брой отговори. 
Натискайки дясната стрелка (бутон <
NEXT>) Вие ще можете да преминете към следващия въпрос от теста.
Време за решаване на теста е 60 минути, т.с. по 3 минути за всеки въпрос.
За успешно преминат тест от даден модул се счита минимум 12 вярно отговорени въпроси.
Всеки един от Вас ще има възможността да се явява по-отделно на всеки един модул.
Когато прецените, че сте подготвени за явяване на изпит с даден модул, Вие можете да направите заявка към Органицазията, отговорна за проекта в съответната страна и  да се явите на изпит. Всеки обучаващ се, който не е могъл да даде  достатъчен брой верни отговори от даден тест, ще има възможност да се яви още веднъж. Полагането на всеки тест ще се осъществява в Офиса на Организацията-Координатор в съответната държава. Всеки от Вас, който се е въвел потребителско име и парола в сайта на Инкубатора ще вижда точно под името си (в ляво на екрана) три подменюта:

  • Профил
  • Смяна на парола
  • Тестове

В подменю Тестове ще бъде активен само теста, който сте предварително сте заявили, че ще  вземете за съответния ден. Той ще бъде активен само във времето, в което е планирано да положите изпитващия тест.
Веднага след решаване на съответния тест, Вие ще получите резултат, отразяващ колко верни или съответно неверни отговори  имате.Така ще разберете дали сте взели успешно даденият изпитен тест.
Само този, който е положил успешно всички 8 теста ще получи СЕРТИФИКАТ за Ресурсен Учител.

 
 
Best view in Microsoft Internet Explorer 6.x and later versions.     Copyright ©2005 viprtdp.com