Психологическа Адаптация за Хора с Увреждания
Брайл
Жестомимика
Стартиране на Собствен Бизнес
Бизнес Планиране
Бизнес Английски
Управление на Малко и Средно Предприятие
Работа с Интернет
Маркетингови проучвания
Обучение по Равнопоставеност

 

 


 Напред >

ВЪВЕДЕНИЕ  

Обучението за преквалификация в ресурсни учители за хора с увреждания се състои от 10 обучителни модула, всеки от които носи определен брой кредити. За да завършите успешно обучението си, трябва да покриете 8 модула, равняващи се на 30 кредита.

Задължителни модули:

 1. Обучение по равнопоставеност: 3 кредита;
 2. Работа с Интернет: 3 кредита;
 3. Стартиране на собствен бизнес: 4 кредита;
 4. Управление на малко и средно предприятие: 4 кредита;
 5. Психологическа адаптация за хора с увреждания -4 кредита;
 6. Комуникативни модули (който и да е от тях)
 • Брайл - 4 кредита;
 • Жестомимика - 4 кредита .

Останалите 4 модула са избирателни .

За да получат сертификат за ресурсен учител, още 2 от избирателните модули трябва да бъдат задължително избрани от обучените учители.

Сертификатът за ресурсен учител ще включва минимум 6 задължителни и 2 избираеми модула, т.е. 30 кредита.

Избираеми модули :

 1. Бизнес Английски - 4 кредита;
 2. Бизнес планиране- 4 кредита;
 3. Маркетингови проучвания - 4 кредита;
 4. Комуникативен модул (не избран от задължителните) - 4 кредита .

Програма e структурирана по:

 1. Заглавие на модул
 2. Дялове (лекции и теми)
 3. Съдържание на урока
 4. Обучителни цели
 5. Форма на обучение
 6. Справочна литература

Във Вашият ляв ъгъл от екрана може да кликнете върху съответния модул и ще видите структурата на неговата учебна програма.

 Напред >
 
 
Best view in Microsoft Internet Explorer 6.x and later versions.     Copyright ©2005 viprtdp.com