Психологическа Адаптация за Хора с Увреждания
Брайл
Жестомимика
Стартиране на Собствен Бизнес
Бизнес Планиране
Бизнес Английски
Управление на Малко и Средно Предприятие
Работа с Интернет
Маркетингови проучвания
Обучение по Равнопоставеност

 

 


 Напред >

    Тук ще намерите информация как да се движите по страниците без мишка или ако имате такава със скрол как може да се настройва.
    
    Клавиши за бърза навигация по страниците:

- използване на стрелките от клавиатурата НАГОРЕ, НАДОЛУ, НАЛЯВО НАДЯСНО
- използваите клавишите PageUP, PageDOWN, HOME, END


                                                                      Да си настроем скрола на мишката ни

                                                      Отиваме на бутона START>Settings>ControlPanel>MOUSE

                                                                             фиг. 1 свойства на мишката


    Тук в Mouse Properties може да настроете вашият скрол колко реда да превърта с едно движение или колко екрана по надолу да слиза.

    Незабравяйте,че бутонът скрол може да се използва и с клик. Тогава имате ускорено движение по страниците. На повечето маркови мишки които са само с два бутона тази функция се появява когато натиснете едновремено лявият и десният бутон.

    За да се върнете обратно към главното меню за ПОМОЩ моля натиснете бутон BACK на Вашия браузър.


 Напред >
 
 
Best view in Microsoft Internet Explorer 6.x and later versions.     Copyright ©2005 viprtdp.com