Психологическа Адаптация за Хора с Увреждания
Брайл
Жестомимика
Стартиране на Собствен Бизнес
Бизнес Планиране
Бизнес Английски
Управление на Малко и Средно Предприятие
Работа с Интернет
Маркетингови проучвания
Обучение по Равнопоставеност

 

 


 Напред >

Уважаеми обучаеми,

Ако имате въпроси или се нуждаете от помощ във връзка с даден модул, не се колебайте да се свържете с посоченото лице за контакт. Моля, изберете МОДУЛА към които имате въпроси или нужда от помощ. Модулите са разположени във вашия ляв ъгъл от страницата. Моля, спазвайте изискванията за начин на комуникация и език. Времето за отговор ще бъде възможно най-кратко.

Благодарим Ви!

Следва полезна информация за навигацията със сайта:

KAK ДА ГЛЕДАМЕ ФИЛМЧЕТАТА

КАК ДА СЕ ДВИЖИМ ПО СТРАНИЦИТЕ

АКО СТЕ ДАЛТОНИСТ

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩ ШРИФТ, ЦВЯТ И ДА ПОЛЗВАТЕ ЛУПА

КАК ДА БОРАВИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА

КАК ДА ВИДИТЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА МОДУЛИТЕ

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С АВТОРИТЕ НА МОДУЛИТЕ

МУЛТИМЕДИЯ

УПРАЖНЕНИЯ

 Напред >
 
 
Best view in Microsoft Internet Explorer 6.x and later versions.     Copyright ©2005 viprtdp.com