Психологическа Адаптация за Хора с Увреждания
Брайл
Жестомимика
Стартиране на Собствен Бизнес
Бизнес Планиране
Бизнес Английски
Управление на Малко и Средно Предприятие
Работа с Интернет
Маркетингови проучвания
Обучение по Равнопоставеност

 

 


 Напред >

     Уважаеми обучаеми,

    Ако имате въпроси или се нуждаете от помощ във връзка с даден модул, не се колебайте да се свържете с посоченото лице за контакт. Моля, изберете МОДУЛА към които имате въпроси или нужда от помощ. Модулите са разположени във вашия ляв ъгъл от страницата. Моля, спазвайте изискванията за начин на комуникация и език. Времето за отговор ще бъде възможно най-кратко.

     Благодарим Ви!Следва полезна информация относно как да направите сайта по-достъпен за Ваша употреба

 

 Ако  използвате различни технологии, за да ползвате този сайт препоръчваме следните съвети:

 Ако сте далтонист (страдате от цветна слепота) или пък се нуждаете от лупа, за да четете текста, тогава:

         
1.      От менюто на браузера, който ползвате избирате опцията Tools, от нея избирате Internet Options.
фиг. 1 Tools

2.      След като сте влезли в  менюто Internet options, изберете General и след това опция Accessibility.фиг. 2 Generalфиг. 3 Аccessibility


3.     
Стигнали до там избирате това форматиране, което е най-подходящо за Вас. А именно трите първи опции от форматирането, Ви дават възможност да можете да променяте по ваш избор:

                                       Цветовете определени от уеб браузера 
                                       Шрифта определен от уебстраницата
                                       Размера на шрифта определен от уебстраницата

                        

4.   Ако имате свои шрифт, може да го намерите чрез браузера и да го приложите на сайта.

5. След като приключите с това пак от меню General избирате последователно опциите Colors (фиг.4) и Fonts (фиг.5) и избирате цветовете, които са най-подходящи за Вас.


фиг. 4 Colours

                Избирате съответно цвета за буквите на текста и за фона на страницата. 
                А след това можете да промените  и  шрифта, ако се налага от менюто Fonts.фиг. 5 Fontsследва

Р Ъ К О В О Д С Т В О
ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ
НА РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Въведете следния уеб адрес: www.viprtdp.com

Влезте в секция: ИНКУБАТОР

 

    За достъп до съдържанието е необходима регистрация, която може да направите като натиснете бутон РЕГИСТРАЦИЯ. В прозореца, който ще се отвори въведете потребителско име и парола по Ваш избор, не по-дълги от 8 символа. В рамките на 48 часа администраторът ще потвърди Вашата регистрация. Използвайте избраното потребителско име и парола при всеки следващ достъп до системата. 

    Използвайте избраното потребителско име и парола при всеки следващ достъп до системата.
В сайта можете да намерите повече информация за проекта, учебния план и самото обучение, както и можете да получите помощ, ако възникнат въпроси.
    Ако сте забравили паролата си натиснете указния линк под регистрация и администраторът ще Ви прати е-mail с Вашата парола.
    В горния ляв ъгъл на сайта може да изберете езика на сайта – български, гръцки или английски.
    Обучението за преквалификация в ресурсни учители за хора с увреждания се състои от 10 обучителни модула, всеки от които носи определен брой кредити. За да завършите успешно обучението си, трябва да покриете 8 модула, равняващи се на 30 кредита. 

    Кликването с мишката върху желания модул дава неговото съдържание в дялове.

       Кликването с мишката върху желания дял дава неговото съдържание в лекции.

                 

       Кликването с мишката върху желаната лекция дава неиното съдържание по теми.

 

        Кликването с мишката върху някоя тема отваря нейното съдържание.


    Под заглавието “Психологическа aдаптация на хора с увреждания”, ние целим да поместим поредица от теми, адекватни за социалното и професионално приспособяване на хората с увреждания от психологическа гледна точка.

    Генералната цел е да се допринесе за успеха на тази програма за обучение, която може да създаде гъвкави и квалифицирани асистенти, както и ресурсни учители за хора с увреждания, които да покрият установените вече празноти в осигуряването на качествено консултиране във всички страни, участващи в този проект.

    Настоящият модул има четири основни цели:

    Да развие необходимите умения и нагласа за активна работа, свързана с психологическото приспособяване на хората с уврежданиял

  Да позволи на обучаемите да задълбочат своите разбирания, знания и социални практики по въпросите на уврежданията от психологическа гледна точка.

   Да подпомогне и стимулира обучаемите да действат като посредници за позитивна социална промяна спрямо хората с увреждания.

   Да подпомогне практиките за социална интеграция на хората с увреждания на всички нива.

  Модулът ще покрие ключови аспекти от психологическата адаптация на хората с увреждания, които оказват влияние върху социалното и професионалното им приспособяване. Това са: отношение към уврежданията, персонално въздействие на уврежданията, ключови моменти от практиките за рехабилитация, промени в отношението, професионално ориентиране и пара-изкуства, които напоследък привличат все по-голямо внимание, поради своето значение за психологическата адаптация на хора с увреждания. Съдържанието на модула е представено под формата на изследване, което отразява някои проучвания в тази област и позволява задълбочено изучаване на темата, като в същото време предлага оценяване на придобитите знания чрез въпроси, базирани на личния опит.

    Във всеки един момент можете да знаете, къде точно се намирате на сайта.

    В лявата част на страницата винаги имате пълното съдържание на инкубатора по модули, дялове, лекции и теми.

    Ако имате въпроси или се нуждаете от помощ във връзка с даден модул, не се колебайте да се свържете с посоченото лице за контакт - ПОДМЕНЮ – HELP, след което кликнете върху желания модул във Вашия десен ъгъл.

    Например при натискане на модул Брайл:


средства за комуникация

език за комуникация

лице за контакт

адрес

време за отговр

ЕЛ.ПОЩА
ДИСКУСИОННА ГРУПА
АНГЛИЙСКИ
&
БЪЛГАРСКИ
Незабравка Горанова
Стефка Стойчева
 
zgura@marie-curie-bg.org
YAHOO GROUPS
 
48 часа

 

Моля, спазвайте изискванията за начин на комуникация и език. Времето за отговор ще бъде възможно между 24 и 48 часа.

МУЛТИМЕДИЯ и УПРАЖНЕНИЯ

        Във системата на Виртуалния Инкубатор има и мултимедийни продукти каквито са кратки видеоклипове с презентация на отделните знаци в Жестомимичния език, както и примерна демонстрация на работа с технически средства в Брайл.

    Примери:

МОДУЛ - Жестомимика

МОДУЛ - Брайл

3.5 ДЯЛ - Знаков език

2.3 Дял - Как да пишем Брайл

3.5.2 Лекция - Образование

2.3.7 Лекция - Технически средства за писане

3.5.2.1 тема - Училище

(следва клип, който може да отворите с Windows Media Player)

2.3.7.1 тема - Въведение - Брайлова технология

2.3.7.1.1 Плоча и шилоМОДУЛ - Брайл

2.3 Дял - Как да пишем Брайл

2.3.1 Лекция - Брайловите букви от българската азбука

2.3.1.1 тема - Група 1 (а к м о у е ш з и с)

ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ПО ПИСАНЕ НА БРАЙЛ

   ИНСТРУКЦИИ ПРИ ПОЛАГАНЕ НА ФИНАЛЕН ИЗПИТ

    Финалната права в обучението във Виртуалния Инкубатор е именно – ИЗПИТЪТ. Финалният Изпит се състой от 8 теста – по един за всеки избран от Вас модул.Всеки един тест включва 20 въпроса.Всеки въпрос има от 2 до 6 посочени възможности за отговор.
    Според указанието дадено преди всеки въпрос, Вие трябва да изберете един или повече от един верен отговор.
На екрана пред Вас ще се появява само един въпрос със съответен брой отговори. Натискайки дясната стрелка (бутон <NEXT>) Вие ще можете да преминете към следващия въпрос от теста. Време за решаване на теста е 60 минути, т.с. по 3 минути за всеки въпрос.
За успешно преминат тест от даден модул се счита минимум 12 вярно отговорени въпроси. Всеки един от Вас ще има възможността да се явява по-отделно на всеки един модул.
    Когато прецените, че сте подготвени за явяване на изпит с даден модул, Вие можете да направите заявка към Организацията, отговорна за проекта в съответната страна и да се явите на изпит. Всеки обучаващ се, който не е могъл да даде достатъчен брой верни отговори от даден тест, ще има възможност да се яви още веднъж. Полагането на всеки тест ще се осъществява в Офиса на Организацията-Координатор в съответната държава. Всеки от Вас, който се е въвел потребителско име и парола в сайта на Инкубатора ще вижда точно под името си (в ляво на екрана) три подменюта:

  • Профил
  • Смяна на парола
  • Тестове

    В подменю  Тестове ще бъде активен само теста, който сте предварително сте заявили, че ще  вземете за съответния ден.

 

    Например модул: Психологическа Адаптация за хора с увреждания  

 

Модул

Тест 1

Тест 2

ПСИХОЛОГИЧЕСКА АДАПТАЦИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Стартирай

------

РАБОТА С ИНТЕРНЕТ

------

------

СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС

------

------

МЕНИДЖМЪНТ НА МАЛКО И СРЕДНО ПРЕДПРИЯТИЕ

------

------

ОБУЧЕНИЕ ПО РАВНОПОСТАВЕНОСТ

------

------

БРАЙЛ

------

------

БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ

------

------

БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ

------

------

МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ

------

------

ЖЕСТОМИМИКА

------

------

 

 

 

 

    Той ще бъде активен само във времето, в което е планирано да положите изпитващия тест.

    Веднага след решаване на съответния тест, Вие ще получите резултат, отразяващ колко верни или съответно неверни отговори имате. Така ще разберете дали сте взели успешно даденият изпитен тест.

    Само този, който е положил успешно всички 8 теста ще получи СЕРТИФИКАТ за Ресурсен Учител.

 

 

 

 

 

 Напред >
 
 
Best view in Microsoft Internet Explorer 6.x and later versions.     Copyright ©2005 viprtdp.com