Психологическа Адаптация за Хора с Увреждания
Брайл
Жестомимика
Стартиране на Собствен Бизнес
Бизнес Планиране
Бизнес Английски
Управление на Малко и Средно Предприятие
Работа с Интернет
Маркетингови проучвания
Обучение по Равнопоставеност

 

 
 < Назад

 Напред >


 

средства  за комуникация

език за комуникация

лице за контакт

адрес

време за отговр

ЕЛ.ПОЩА


ДИСКУСИОННА ГРУПА
АНГЛИЙСКИ

&

БЪЛГАРСКИ
Незабравка Горанова


Стефка Стойчева
48часа


 < Назад


 Напред >
 
 
Best view in Microsoft Internet Explorer 6.x and later versions.     Copyright ©2005 viprtdp.com