Добре дошли в пространството на
Виртуалния инкубатор за преквалификация в ресурсни
учители за хора с увреждания

    Това е 30-месечен пилотен проект, който се осъществява на територията на четири европейски страни едновременно: България, Гърция, Великобритания и Португалия, с финансовата подкрепа на програма “Леонардо да Винчи” на ЕК.

Целите на проекта са:

  • от една страна: да помогне на хората с увреждания над 18 години, които поради увреждането си и/или ред други причини (архитектурни бариери, отдалеченост на населеното място, в което живеят и др.) не са получили образованието, което желаят, като им даде възможност да придобият нови знания и умения;
  • от друга страна: да повиши квалификацията на дълготрайно безработни педагози или на педагози с увреждания като им предостави шанса да доразвият и обогатят своето професионалното образование.

    За осъществяването на последната цел ние сме се спрели на един съвременен и изключително гъвкав подход – обучението по интернет, което може да се извършва от всяка точка на света и по всяко време на денонощието. С избора на такъв тип обучение успешно се вписваме в тенденциите на съвременното образование, при което все по-голяма популярност и разпространение придобиват дистанционните форми, спестяващи много време и средства.

    Учебната програма е структурирана в 10 обучителни модула, всеки от които носи определен брой кредитни точки. За да завършите успешно курса на обучение трябва да покриете 8 от тях с общ сбор от кредитни точки равен на 30. Едни от модулите, включени в програмата, са насочени към преодоляване на психологическите и комуникативните бариери, които стоят пред хората с различен вид и степен на увреждане, други дават знания за успешното самостоятелно стартиране и управление на бизнес инициативи, при трети – акцентът е поставен върху усъвършенстването на такива личностни знания и умения като: работа с интернет и бизнес английски.

    След преминаване през обучението и успешното полагане на изпит по избраните от Вас модули, Вие ще получите сертификат за ресурсен учител, валиден на територията на 4-те страни участнички в проекта. Искрено се надяваме, че подкрепата, която Вие ще оказвате на хората с увреждания ще бъде по-качествена и съобразена с конкретните потребности на всеки един от тях, защото уникалността и значимостта на индивида може да се прояви и чрез грижите, положени за него, както и самият Екзюпери метафорично е казал:

  • “(…) някой обикновен минувач ще помисли, че моята роза прилича на вас. Но тя сама има много по-голямо значение, отколкото вие всички, защото тъкмо нея съм поливал аз. Защото тъкмо нея съм поставял под стъклен похлупак. Защото тъкмо нея съм пазил с параван. Защото тъкмо върху нея убих гъсениците (освен 2-3, за да излязат пеперуди). Защото тъкмо нея слушах да се оплаква, да се хвали или дори понякога да мълчи. Защото тя е моята роза. (…)
  • - Ето моята тайна. Тя е много проста: най-хубавото се вижда само със сърцето. Най-същественото е невидимо за очите. (…)
  • - Хората са забравили тая истина – каза лисицата. – Но ти не трябва да забравяш.
  • Ти ставаш отговорен завинаги за всичко, което си опитомил. Ти си отговорен за твоята роза…”

    “Малкият принц”

    Ако се чувствате готови да поемете такава отговорност и да погледнете през очите на сърцето проблемите и потребностите на хората с увреждания, Ви пожелаваме успешно и ползотворно пребиваване във “Виртуалния инкубатор за преквалификация в ресурсни учители за хора с увреждания”!

 
 
Best view in Microsoft Internet Explorer 6.x and later versions.     Copyright ©2005 viprtdp.com