Във системата на Виртуалния Инкубатор има и мултимедийни продукти каквито са кратки видеоклипове с презентация на отделните знаци в Жестомимичния език, както и примерна демонстрация на работа с технически средства в Брайл.

 Примери:

МОДУЛ - Жестомимика

МОДУЛ - Брайл

3.5 ДЯЛ - Знаков език

2.3 Дял - Как да пишем Брайл

3.5.2 Лекция - Образование

2.3.7 Лекция - Технически средства за писане

3.5.2.1 тема - Училище

(следва клип, който може да отворите
 с Windows Media Player)

2.3.7.1 тема - Въведение - Брайлова технология

2.3.7.1.1 Плоча и шило


За да се върнете обратно към главното меню за ПОМОЩ моля натиснете бутон BACK на Вашия браузър.

 
 
Best view in Microsoft Internet Explorer 6.x and later versions.     Copyright ©2005 viprtdp.com