Във всеки един момент можете да знаете, къде точно се намирате на сайта.

В лявата част на страницата винаги имате пълното съдържание на инкубатора по модули, дялове, лекции и теми.

Кликването с мишката върху желания модул дава неговото съдържание в дялове.

1 МОДУЛ - Психологическа Адаптация за Хора с Увреждания

1.1 ДЯЛ - Отношение към уврежданията

1.2 ДЯЛ - Приемане и Психо-социални аспекти на Уврежданията

1.3 ДЯЛ - Формулиране на приоритетите на рехабилитацията

1.4 ДЯЛ - Работоспособност & Психологическа Адаптация

1.5 ДЯЛ - Изкуствата и Психологическата Адаптация

БИБЛИОГРАФИЯ

Кликването с мишката върху желания дял дава неговото съдържание в лекции.

1 МОДУЛ - Психологическа Адаптация за Хора с Увреждания

1.1 ДЯЛ - Отношение към уврежданията

1.1.1 Лекция

1.1.2 Лекция

Кликването с мишката върху желаната лекция дава неиното съдържание по теми.

1 МОДУЛ - Психологическа Адаптация за Хора с Увреждания

1.1 ДЯЛ - Отношение към уврежданията

1.1.1 Лекция

1.1.1.1 тема - Въведение – Модели на възприемане на уврежданията

1.1.1.2 Уврежданията и ОтношениетоКликването с мишката върху някоя тема отваря нейното съдържание.

1 МОДУЛ - Психологическа Адаптация за Хора с Увреждания

1.1 ДЯЛ - Отношение към уврежданията

1.1.1 Лекция

1.1.1.1 тема - Въведение – Модели на възприемане на уврежданията

За да се върнете обратно към главното меню за ПОМОЩ моля натиснете бутон BACK на Вашия браузър.

 
 
Best view in Microsoft Internet Explorer 6.x and later versions.     Copyright ©2005 viprtdp.com