Напред >

За достъп до съдържанието е необходима регистрация, която може да направите като натиснете бутон РЕГИСТРАЦИЯ.

В прозореца, който ще се отвори въведете потребителско име и парола по Ваш избор, не по-дълги от 8 символа.

В рамките на 48 часа администраторът ще потвърди Вашата регистрация. Използвайте избраното потребителско име и парола при всеки следващ достъп до системата.

Във Вашия ляв ъгъл от екрана може да кликнете върху съответния модул. Така ще се появи и неговото съдържание по лекции и теми.

 Напред >
 
 
Best view in Microsoft Internet Explorer 6.x and later versions.     Copyright ©2005 viprtdp.com