Ако имате въпроси или се нуждаете от помощ във връзка с даден модул, не се колебайте да се свържете с посоченото лице за контакт - ПОДМЕНЮ – HELP, след което кликнете върху желания модул във Вашия ляв ъгъл.

    Моля, спазвайте изискванията за начин на комуникация и език. Времето за отговор ще бъде възможно между 24 и 48 часа.

    Например при натискане на модул Брайл:

 

средства за комуникация

език за комуникация

лице за контакт

адрес

време за отговор

ЕЛ.ПОЩА
ДИСКУСИОННА ГРУПА
АНГЛИЙСКИ
&
БЪЛГАРСКИ
Незабравка Горанова
Стефка Стойчева
 
zgura@marie-curie-bg.org
YAHOO GROUPS
 
48 часа

За да се върнете обратно към главното меню за ПОМОЩ моля натиснете бутон BACK на Вашия браузър.


 
 
Best view in Microsoft Internet Explorer 6.x and later versions.     Copyright ©2005 viprtdp.com