ЦЕЛИ
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ И ДИРЕКТНИ ПОЛЗВАТЕЛИ
РЕЗУЛТАТИ

 

Виртуален Инкубатор за Преквалификация в Ресурсни Учители за Хора с Увреждания е 24 месечен проект в областта на професионалното обучение, финансово подкрепен от програма “Леонардо да Винчи” на Европейската комисия. Проектът повишава квалификацията на безработни педагози или на педагози с увреждания като им дава възможност да продължат професионалното си обучение. Подобна нова квалификация,нови компетенции и умения,ще подобрят възможностите им за работа,самочувствието им и ще увеличат шансовете им да се реализират на пазара на труда. От друга страна, те като ресурсни преподаватели за хора с увреждания ще направят достъпно или ще продължат професионалното обучение на хора с увреждания. Така проектът ще отговори на осъзнатата необходимост от специално пригоден, гъвкав и по-ефективен подход за обучение и подготовка на хора с увреждания.

Хората с увреждания са в неравностойно положение на трудовия пазар не само в България, но и в цяла Европа. Проучвания показват,че при тези хора вероятността да са безработни е два пъти по-голяма. Дори във Великобритания, където законодателните норми и практики са най-добре развити в полза на хората с увреждания, нашите партньори споделят, че да се разчита на обикновените учители да обучават хора с увреждания, не е достатъчно ефективно, тъй като на тези учители не се дава възможност да бъдат достатъчно гъвкави. В колежите, въпреки наличието на бюджети за нуждите на хората с увреждания, часовете са съобразени с физически здравите и с ефективността на разходите, така че се предлага единствено дневно обучение, в уречено време, удобно за колежа, а учебната програма е според модела “става за всички”, което всъщност често не е удобно за човек с увреждане.

Проектът започна на 01.10.2003 и ще завърши на 31.03.2006г. Участниците в проекта са България, Гърция, Португалия и Великобритания. Българските партньори са Пловдивският университет, по специално катедрата по “Психология и педагогика “, и Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия.

Проектът ще създаде нов учебен план за РЕУРСНИ УЧИТЕЛИ на хора с увреждания (над 18 год.),които не са имали достъп до образование и обучение. РЕСУРСНИТЕ УЧИТЕЛИ ще бъдат обучавани по различни модули.

ЦЕЛИ

нагоре

Конкретните цели на проекта са:

 • Да създаде профил на нова длъжност с квалификация РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ.
 • Да създаде учебен план с обучителни модули за психологическа адаптация, професионално обучение, алтернативни форми на комуникация (брайл, жестомимика), Интернет/компютърно/ обучение, бизнес английски, професионални модули за квалификацията РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ.
 • Да създаде обучителни материали и наръчници за преподавателите на хората с увреждания.
 • Да стартира виртуален инкубатор за обучение, тестване, оценка и СЕРТИФИЦИРАНЕ на РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ.
 • Да създаде Европейски сертификат за новата длъжност с квалификация РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ, валиден в страните участнички ( България, Гърция и Великобритания)

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ И ДИРЕКТНИ ПОЛЗВАТЕЛИ

нагоре

Целевите групи на този проект са:

 • Педагози с увреждания;
 • Дългосрочно безработни педагози;
 • Обучители (професионалисти), работещи с хора с увреждания;
 • Законодатели, посредници на пазара на труда, професионалисти, работещи с ХУ и организации на ХУ.

Директните ползватели на този проект ще бъдат:

 • Хора с увреждания,които не са имали достъп до специализирано (професионално) образование и обучение;
 • Хора с увреждания, които биха искали да продължат професионалното си обучение;
 • Институции, обучаващи професионалисти;

РЕЗУЛТАТИ

нагоре

Резултатите от проекта могат да бъдат обобщени в основни постижения:

 • Профил на нова длъжност с квалификация РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ;
 • Нова учебна програма за квалификация в РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ за ХУ;
 • Иновативна система за обучение, оценка и сертифициране на РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ
 • Издаване на Европейски сертификат, валиден в България, Гърция и Обединеното Кралство
 • Виртуален инкубатор за преквалификация в РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ.
 
 
Best view in Microsoft Internet Explorer 6.x and later versions.     Copyright ©2005 viprtdp.com